Ολιβίνης

Ο ολιβίνης είναι ένα άνυδρο πυριτικό ορυκτό του Fe και του Mg. Αποτελεί ισόμορφη παράμιξη μεταξύ του μαγνησιούχου ολιβίνη με την ονομασία φορστερίτης (Mg2SiO4) και του σιδηρούχου ολιβίνη με την ονομασία φαϋαλίτης (Fe+22SiO4).
Το όνομά του προέρχεται από το ελαιοπράσινο (olive-green) χρώμα του. Αποτελεί κυρίαρχο συστατικό των βασικών (βασάλτης, γάββρος, δολερίτης) και των υπερβασικών (περιδοτίτης, δουνίτης) πυριγενών πετρωμάτων. Απαντά, επίσης, και σε μεταμορφωμένα πετρώματα, κυρίως στο πράσινο μάρμαρο (ολιβινικά μάρμαρα).

 

kristallos-olivini  dunite 
 Κρύσταλλος ολιβίνη  Δουνίτης, ένα πέτρωμα πλούσιο (>90%) στο ορυκτό ολιβίνης

 

Ο ολιβίνης είναι βιομηχανικό ορυκτό. Λόγω της υψηλής του ανθεκτικότητας στην θερμότητα χρησιμοποιείται στην κατασκευή βασικών πυρίμαχων υλικών μέτριας προς υψηλής αντοχής, παρόλο που δεν έχει την υψηλή πυριμαχικότητα της μαγνησίας.

Στην Ελλάδα, στην εξόρυξη και επεξεργασία ολιβίνη δραστηριοποιείται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. που κατά πλειοψηφία ανήκει στην ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. του Οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ. Η δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται στην περιοχή της Σκούµτσας Γρεβενών, όπου υπάρχουν κοιτάσματα ολιβίνη. Η εταιρεία παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων με βάση τον ολιβίνη όπως slag conditioner, άμμο πλήρωσης EBT, άμμο χυτηρίου, άμμο αμμοβολής και πρώτες ύλες για την βιομηχανία παραγωγής πυρίμαχων υλικών καθώς και άμορφες πυρίμαχες μάζες (για tundish, ramming και gunning) κυρίως για τη μεταλλουργική βιομηχανία αλλά και για την τσιμεντοβιομηχανία και την βιομηχανία γυαλιού (http://www.thermolith.gr/el/10-main-articles/5-thermolith-a-e).