Ατταπουλγίτης

Ο ατταπουλγίτης είναι ένα ένυδρο αργιλοπυριτικό ορυκτό, με χημικό τύπο (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O), που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλη ικανότητα προσρόφησης νερού.
Πολλές φορές για τον ατταπουλγίτη, χρησιμοποιείται και ο όρος παλυγκορσκίτης.

eikona-1  eikona-2

 Ο ατταπουλγίτης είναι λευκού έως τεφρού χρώματος, και σχηματίζει σανιδοειδείς έως ινώδεις κρυστάλλους, με γεώδη έως στιφρή λάμψη. 
Ο ατταπουλγίτης ανήκει στην ομάδα των αργιλικών ορυκτών, με δομή 2:1, δηλαδή δύο φύλλα τετραέδρων πυριτίου εμπεριέχουν ένα φύλλο οκταέδρων αργιλίου και μαγνησίου.

palygorskite structurepalygorskite structure 2Κρυσταλλική δομή ατταπουλγίτη

Ιδιότητες και χρήσεις ατταπουλγίτη

Έχει ικανότητα διασποράς, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή σε αλμυρό και αλκαλικό περιβάλλον, υψηλή απορροφητικότητα και ικανότητα αποχρωματισμού, θιξοτροπικές ιδιότητες.

Σε δομικά υλικά, γεωτρήσεις, γεωργία, κτηνοτροφία, υφάσματα, λεύκανση, επεξεργασία ύδατος, απορρυπαντικά, καλλυντικά, για μοριακό διαχωρισμό, ως υγροσκοπικό μέσο, σε πλαστικά και ελαστικά.

 

Παρουσία κοιτασμάτων ατταπουλγίτη στην Ελλάδα

Μεγάλα αποθέματα υψηλής ποιότητας ατταπουλγίτη υπάρχουν ΝΑ των Γρεβενών, στη λεκάνη του Βεντζίου. Ο ατταπουλγίτης συνοδεύεται από σαπωνίτη (Mg-Fe-σμεκτίτης). Τα δύο ορυκτά παρουσιάζουν εξαιρετικές απορροφητικές και θιξοτροπικές ιδιότητες. Τα ενδεικτικά αποθέματα του αταπουλγίτη είναι 6 εκατ. τόνοι, του σαπωνίτη 4 εκατ. τόνοι και της ενδοστρωματωμένης φάσης τους 3 εκατ. τόνοι.


Εξόρυξη και παραγωγή ατταπουλγίτη

H εταιρία ΓΕΩΕΛΛΑΣ εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα των Γρεβενών από τις θέσεις Πευκάκι (έκταση 0,4 km2, με μέσο πάχος στρωμάτων αταπουλγίτη 10 m) και Πυλωροί (έκταση 1 km2, με μέσο πάχος 18 m).

Η πρώτη ύλη από τα λατομεία μεταφέρεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας, που βρίσκεται στην Κνίδη Γρεβενών. Τα κοιτάσµατα ατταπουλγίτη και σαπωνίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι υψηλής ποιότητας, τα µοναδικά στην Ευρώπη και από τα µεγαλύτερα παγκοσµίως. Τα προϊόντα της εταιρείας προορίζονται κυρίως για χρήσεις που εκµεταλλεύονται τις απορροφητικές και θιξοτροπικές τους ιδιότητες. Το µεγαλύτερο τµήµα της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγή, ενώ αξιόλογες είναι και οι ποσότητες που διατίθενται στην εγχώρια αγορά. Ήδη τα επεξεργασµένα στη σύγχρονη µονάδα προϊόντα ατταπουλγίτη καλύπτουν ανάγκες της χηµικής, κατασκευαστικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας ζωοτροφών, σαν συνεκτικό υλικό για χρήση σε µοριακά φίλτρα, βοηθητικό ροής/anti-cakingagents και άλλες εφαρµογές. Επίσης επεξεργασµένα προϊόντα ατταπουλγίτη χρησιµοποιούνται ως αποχρωστικές γαίες σπορελαίων και λιπαντικών, καλύπτοντας ανάγκες ραφιναριών και διυλιστηρίων. Άλλες χρήσεις απορροφητικών προϊόντων ατταπουλγίτη είναι ως φορείς αγροχηµικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βιοµηχανικά απορροφητικά, άµµοι υγιεινής και άλλα.

Το 2013 η ΓΕΩΕΛΛΑΣ διατήρησε την ανοδική της πορεία, με όγκο πωλήσεων σε τελικά προϊόντα που άγγιξε τους 19.000 τόνους και η εξόρυξη πρώτης ύλης τους 20.000 τόνους.