Ανθρακικό Ασβέστιο

Κονιοποιημένο Ανθρακικό ασβέστιο CaCO3

anthrakiko

Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) αποτελεί ένα προϊόν επεξεργασίας ή παραπροϊόν εκμετάλλευσης ανθρακικών πετρωμάτων όπως ασβεστόλιθοι (βιογενή, βιοχημικά ή χημικά ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα) και μάρμαρα (μεταμορφωμένα αντίστοιχά τους). Χρησιμοποιείται στην παρασκευή κονιαμάτων και ως πληρωτικό υλικό (filler ανθρακικού ασβεστίου) με πολλές εφαρμογές σε πλαστικά, PVC, μπογιές-χρώματα, στόκους, απορρυπαντικά, καλώδια και ελαστικά. Επίσης, χρησιμοποιείται σε λιπάσματα, ζωοτροφές, στη χαρτοβιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία και περιβαλλοντική  τεχνολογία.

Λευκοί εύθρυπτοι ασβεστόλιθοι που ανήκουν στην γεωτεκτονική ζώνη των Παξών εμφανίζονται στη Ζάκυνθο (θέσεις Κουναφάς και Μαρίνα) και Κεφαλονιά (θέσεις Μήνυες) τα οποία είναι τα κύρια κέντρα παραγωγής λευκών ανθρακικών προϊόντων.

Οι κύριες παραγωγικές εταιρίες είναι: Ionian Kalk, Οmya Hellas, Zafranas-Petrochem, Dionysos-Pentelikon Commercial και IndustrialMarble Co.


Η εταιρία Ionian Kalk λειτουργεί το ορυχείο της στην περιοχή του Αργοστολίου Κεφαλονιάς. Το ακατέργαστο υλικό είναι ένας μικροκρυσταλλικός, πολύ καθαρός ασβεστόλιθος με σύσταση: >99,6% CaCO3, <0,07% Al2O3, <0,02% SiO2 και <0,01% Fe2O3. Τα αποθέματα είναι περίπου 30 εκατ. τόνοι, ενώ η μέση ετήσια παραγωγή κονιοποιημένου υλικού είναι 150.000 τόνοι. Περίπου το 65% της παραγωγής εξάγεται. Η κατεργασία περιλαμβάνει ξήρανση, λεπτομερή κονιοποίηση, ταξινόμηση, καθώς και επικάλυψη κόκκων για ορισμένες εφαρμογές. Εξαιτίας της υψηλής καθαρότητας τα τελικά προϊόντα είναι πληρωτικά υψηλής λαμπρότητας (>96%), χαμηλής αποξεστικότητας και χαμηλής ελαιοαπορροφητικότητας. Η εταιρία προχώρησε στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής υδρόφιλων και υδρόφοβων προϊόντων από κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, δυναμικότητας 150.000 τόνων/χρόνο.

Η εταιρία Zafranas-Petrochem λειτουργεί το εργαστάσιό της στην Κόρινθο. Μικροκρυσταλλικός λευκός ασβεστόλιθος από τη Ζάκυνθο και υπολείμματα δολομιτικού μαρμάρου από τη Θάσο και τη Δράμα, καθώς και εισαγόμενος τάλκης, αποτελούν τα ακατέργαστα υλικά που χρησιμοποιεί. Η κατεργασία περιλαμβάνει κονιοποίηση, ταξινόμηση και όταν απαιτείται επικάλυψη κόκκων. Η μέση ετήσια παραγωγή του εργοστασίου είναι 100.000 τόνοι, το 50% της οποίας κυρίως τα λεπτομερέστερα προϊόντα) εξάγεται.

Η εταιρία Dionysos-Pentelikon χρησιμοποιεί δύο τύπους ακατέργαστου υλικού για την παραγωγή πληρωτικών προϊόντων, υπολείμματα προϊόντων, υπολείμματα μαρμάρων και ασβεστόλιθου. Ο πρώτος τύπος παράγεται ως παραπροϊόν της κύριας δραστηριότητας της εταιρίας που είναι η εκμετάλλευση λευκών μαρμάρων από το λατομείο που βρίσκεται στο Διόνυσο Αττικής. Το μάρμαρο αυτής της περιοχής αποτελείται από 98% ασβεστίτη, 0,5% χαλαζία, 0.5% σερικίτη και 1% αργιλικά ορυκτά. Ο δεύτερος τύπος είναι ένας μικροκρυσταλλικός, πολύ μαλακός ασβεστόλιθος με σκληρότητα 1,5 στην κλίμακα του Mohs) προερχόμενος από λατομείο της εταιρίας στη Ζάκυνθο. Η ετήσια παραγωγή των πληρωτικών είναι περίπου 40.000 τόνοι. Άλλοι 300.000 τόνοι/έτος ανθρακικού ασβεστίου παράγονται για κατασκευαστικές και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Τα διαθέσιμα αποθέματα της εταιρίας για παραγωγή πληρωτικών υλικών είναι περίπου 5 εκατ. τόνοι.

Η εταιρεία Omya Hellas δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, παράγοντας προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου που βρίσκουν εφαρμογή στην ελληνική βιομηχανία και σε αγορές του εξωτερικού. Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου να φτάσει μέχρι τέλους 2015 τους 150.000 τόνους.