Αμφιβολίτης

αμφιβολίτης είναι ένα μεταμορφωμένο πέτρωμα, το οποίο αποτελείται κυρίως από ορυκτά της ομάδας των αμφιβόλων (κεροστίλβη, ακτινόλιθος) και Ca-Na-ούχο άστριο (πλαγιόκλαστο). Εμφανίζεται σκουρόχρωμος και χαρακτηρίζεται από ασθενή έως καθόλου σχιστότητα.

Untitled-1Αμφιβολίτης

Ο αμφιβολίτης εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα, με μεταμορφωμένα πετρώματα. Εξόρυξη αμφιβολίτη γίνεται σήμερα στις Σέρρες από την ΦΙΜΠΡΑΝ – Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. Ο σχηματισμός του αμφιβολίτη, είναι παλαιοζωικής ηλικίας, χρώματος πρασίνου έως σκοτεινοπράσινου, λεπτόκοκκος έως χονδρόκοκκος, συνήθως σκληρός έως πολύ σκληρός, με ειδικός βάρος 2,5 tn / m3 (μέση τιμή). Χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια και κατά τόπους εμφανίζει σχιστότητα. Γεωλογικά η ευρύτερη περιοχή ανήκει στην Σερβομακεδονική Eνότητα.

Χημική Ανάλυση εξορυσσόμενου αμφιβολίτη

FeO: 7,69%   CaO: 9,36%
Fe2O3: 1,86%   MgO: 8,07%
Al2O3: 15,54%   SiO 50,99%
TiO2: 0,64%   MnO: 0,17%
K2O : 0,74%   CO2 + H2O: 1,99%
Na2O: 2,47%      

Τα γεωλογικά αποθέματα στην ευρύτερη περιοχή ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια τόνους.

Η εκμετάλλευσή του γίνεται με εκσκαφή ανοικτού τύπου και ορθές διαδοχικές βαθμίδες παράλληλες μεταξύ τους, ενώ η ετήσια παραγωγή του εξαρτάται από το εκάστοτε οικονομικό περιβάλλον (αγορές). Σήμερα, μετά από την γενική ύφεση και την μεγάλη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η ετήσια εξόρυξη κυμαίνεται στους 20.000 τόνους περίπου.

Ο εξορυσσόμενος αμφιβολίτης χρησιμοποιείται μετά από κατάλληλη επεξεργασία και ανάμιξη με άλλες ορυκτές ύλες (δολομίτη, βωξίτη, CaO), που του προσδίδουν τις επιθυμητές ιδιότητες, για την παραγωγή πετροβάμβακα (ορυκτοβάμβακα). Ο επεξεργασμένος αμφιβολίτης, τροφοδοτεί τις δύο μονάδες παραγωγής πετροβάμβακα, που βρίσκονται στο εργοστάσιο μονωτικών υλικών της ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε. στην Τερπνή – Σερρών. Ο πετροβάμβακας είναι ένα ανόργανο μονωτικό υλικό με θερμοκρασιακή αντοχή στους 650°C. Χρησιμοποιείται σε διάφορες οικοδομικές και βιομηχανικές (γεωργικές, ναυτιλιακές) εφαρμογές, σαν θερμοηχομονωτικό υλικό καθώς και υλικό πυροπροστασίας. Ο παραγόμενος πετροβάμβακας, διατίθεται ήδη στην εσωτερική αγορά, αφού θεωρείται πολύ καλό θερμοηχομονωτικό υλικό ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σημαντικές εξαγωγές.