Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ


Περίοδος 2000 - 2009

Την περίοδο αυτή και ιδιαίτερα μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2008 όλος ο κλάδος της εξορυκτικής βιομηχανίας ζεί μέρες ιδιαίτερης άνθησης. Η ζήτηση των πρώτων υλών στις παγκόσμιες αγορές αυξάνεται όπως αυξάνονται και οι τιμές τους, ενώ στην εσωτερική αγορά, λόγω των  Ολυμπιακών αγώνων και των κατασκευαστικών έργων αλλά και της άνθησης των οικοδομικών δραστηριοτήτων, η παραγωγή αδρανών και γενικότερα δομικών υλικών φτάνει σε σημαντικά ύψη μέχρι και το 2005.

Η οικονομική ανάκαμψη των αναπτυγμένων χωρών αλλά προπαντός οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης της Κίνας, της Ινδίας και άλλων Ασιατικών χωρών, επαναφέρουν στο προσκήνιο εντονότερα από ποτέ τη στρατηγική σημασία των πρώτων υλών. Η ραγδαία αύξηση που παρατηρείται μέχρι και το 2007 σε ζήτηση ενέργειας και φυσικών πόρων όπως και βασικών μετάλλων (σίδηρος, χαλκός, νικέλιο, αλουμίνιο κ.ο.) οδηγεί στην εκτόξευση των τιμών ενέργειας, πρώτων υλών και μετάλλων σε ύψη ρεκόρ.

Παράλληλα με τα θετικά αυτά στοιχεία, όλη η διεθνής οικονομία βιώνει και αρνητικές συνέπειες από την υψηλή ζήτηση ενέργειας και πρώτων  υλών. Αυξάνεται σημαντικά το κόστος ενέργειας, τα ναύλα, των θαλάσσιών μεταφορών, το κόστος πρώτων υλών οπότε και το κόστος παραγωγών πολλών προϊόντων όπως και των εξορυκτικών, εμφανίζονται αυξητικές τάσεις πληθωρισμού και άλλα παρεμφερή.

Επίσης στο διάστημα 2000-2005 αυξάνει σημαντικά η τιμή του ευρώ έναντι του δολαρίου δημιουργώντας προβλήματα στις εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου αφού σημαντικό μέρος των πωλήσεων του κλάδου υλοποιείται σε δολάρια.

Σ΄ όλες αυτές τις προκλήσεις και τις θετικές  και αρνητικές συνέπειες οι εταιρείες του κλάδου, με συνεχείς προσαρμογές και παρά το προβληματικότατο αδειοδοτικό πλαίσιο λειτουργίας, αντιδρούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μέσα στα πλαίσια αυτά σημαντικές εταιρείες του κλάδου δραστηριοποιούνται έντονα και στο εξωτερικό τόσο σε θέματα εμπορίας και διάθεσης προϊόντων όσο και σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής, καθετοποίησης και διανομής (S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Μαρμαρικές Εταιρείες).

Μέσα στις αρνητικές εξελίξεις πρέπει να σημειώσουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα σε δύο τομείς της εξορυκτικής  - μεταλλευτικής βιομηχανίας, στον τομέα του μαρμάρου και στον τομέα του χρυσού.

Στο τομέα του μαρμάρου αυξάνονται συνέχεια οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, ενώ ο έντονος ανταγωνισμός περιορίζει επίσης έντονα και τις εξαγωγές. Οι  εταιρείες μαρμάρου σε συνδυασμό με την προβληματική αδειοδότηση νέων εξορυκτικών έργων, λόγω πολυδαίδαλου κανονιστικού πλαισίου, λαθεμένης ή γραφειοκρατικής αντίληψης των αδειοδοτικών αρχών και μη έγκαιρης προσαρμογής των εταιρειών,  οδηγεί τον κλάδο του μαρμάρου, ιδιαίτερα μετά το 2004 σε έντονη παρακμή, σ΄ ότι αφορά την πρωτογενή παραγωγή και αξιοποίηση ελληνικών πετρωμάτων.

Στο τομέα του χρυσού οι έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προώθηση των σχεδίων ανάπτυξής του, η μη κατανόηση των νέων τεχνολογιών που εγγυώνται την βιώσιμη ανάπτυξη  της παραγωγής χρυσού, οδηγεί στο κλείσιμο της TVX Hellas στη Χαλκιδική, μετά από προσπάθειες αρκετών ετών και σημαντικών επενδύσεων και το σταμάτημα της ιστορικής παραγωγής συμπυκνωμάτων μολύβδου – ψευδαργύρου, μετά από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ενώ τα σχέδια έργων εκμετάλλευσης χρυσού στη Θράκη τίθενται σε τροχιά πολύχρονης ταλαιπωρίας για την αδειοδότησή τους, διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το 2004 επαναλειτουργούν τα μεταλλεία Κασσάνδρας απο τη νέα εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.". Αναβιώνει η εκμετάλλευση μεικτών θειούχων στην περιοχή και ξεκινά η προσπάθεια αδειοδότησης για τη λειτουργία πολυμεταλλικής μεταλλουργείας που θα συμπεριλαμβάνει και την παραγωγή χρυσού και αργύρου.

Σημαντικές αλλαγές από πλευράς εταιρικών δραστηριοτήτων η εμφάνιση της ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ..Μ. Α.Ε. νέας εταιρείας που ξεκινά εκμετάλλευση κοιτασμάτων αταπουλγίτη και σαπονίτη στα Γρεβενά και η ανάπτυξη παραγωγής δολομίτη και προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου στη Β. Ελλάδα.

Επίσης ο όμιλος Αλουμινίου της Ελλάδος περνά στα χέρια της Alcan και  στη συνέχεια (2004) εξαγοράζεται  από τον όμιλο Μυτιληναίου.

Χαρακτηριστικό όλης αυτής της εποχής είναι η μεγάλη αντίφαση ανάμεσα στις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου και τις πραγματικές δυνατότητες λειτουργίας  του. Η εξορυκτική δραστηριότητα  ταλανίζεται από το πολύπλοκο  νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης – λειτουργίας των εξορυκτικών έργων, τις χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων από την Δημόσια Διοίκηση, την αντιφατικότητα νόμων όπως ο 3010, την ατυχή μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, τις περιβαλλοντικές υπερβολές, τη συνεχή παραγωγή περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την ΕυρωπαΪκή ΄Ενωση, τις λαθεμένες αντιλήψεις  παραγόντων της Δημόσιας Διοίκησης, τις έντονες αντιδράσεις μερών της κοινής γνώμης και των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο αντικείμενο της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων σε συνάρτηση και με την άγνοια της σημασίας  των ορυκτών πόρων για την εθνική οικονομία και τον ρόλο τους στην καθημερινή ζωή, τις λανθασμένες αντιλήψεις για την εφαρμογή αρχών βιώσιμης ανάπτυξης, από μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και τέλος από τον αντιφατικό ρόλο των Ο.Τ.Α. (αντιδράσεις σε αδειοδοτήσεις έργων, επιβολή πρόσθετων τελών κλπ),.

Ο κλάδος συνεχίζει την παραγωγική του δραστηριότητα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, στηρίζοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, πραγματοποιώντας σημαντικές εξαγωγές (πάνω από το 65% του κύκλου εργασιών των εταιρειών μελών προέρχεται από εξαγωγές). Επίσης συμβάλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Παραθέτουμε βασικά στοιχεία που συνθέτουν την σημασία του κλάδου
στην εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη

Λιγνίτης
Η πρώτη σε μέγεθος εξορυκτική δραστηριότητα στη χώρα, η 2η μεγαλύτερη στην Ε.Ε. και η 5η παγκόσμια. Καλύπτει το 65% της εγχώριας  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με το φθηνότερο κόστος συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας και στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.

Σιδηρονικέλιο
Παραγωγή μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη το σύνολο της οποίας εξάγεται στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες ανοξείδωτου χάλυβα καλύπτοντας το 7% σχεδόν των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς.

Βωξίτης
Η μεγαλύτερη μεταλλευτική παραγωγή της χώρας και πρώτη σε μέγεθος για το μετάλλευμα αυτό σε όλη την Ευρώπη. Αποτελεί την πρώτη ύλη στην, ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική οικονομία, εγχώρια παραγωγή αλουμίνας – αλουμινίου και σημαντικό εξαγωγικό προϊόν.

Μάρμαρα
Παγκοσμίου φήμης η συνολική παραγωγή των οποίων κατέχει ακόμη, παρά τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τα προβλήματα ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας, ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά.

Ασβεστολιθικά αδρανή
Ζωτικής σημασίας για την βιομηχανία τσιμέντων και τις κατασκευές, με ουσιαστική συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Λευκόλιθος – Μαγνησία
Παραγωγή που κατέχει την πρώτη θέση σε εξαγωγές στην Ε.Ε. καλύπτοντας ευρύτατο φάσμα βιομηχανικών και άλλων εφαρμογών.

Περλίτης
Η μεγαλύτερη παραγωγή παγκόσμια, συμμετέχοντας κατά 25% στο συνολικό, διεθνώς παραχθέν προϊόν.

Μπεντονίτης
Παραγωγή πρώτη σε μέγεθος πανευρωπαϊκά και δεύτερη παγκόσμια, με ευρύτατες βιομηχανικές χρήσεις.

Κίσσηρις
Μονωτικό υλικό, η σημαντικού ύψους παραγωγή του οποίου διοχετεύεται στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ποζολάνη - Άστριοι - Χαλαζίας - Γύψος - Καολίνης - Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης - Χουντίτης - Ατταπουλγίτης - Μικτά θειούχα
εκμεταλλεύσεις που καλύπτουν βασικές ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς βιομηχανίας.

Χρυσός
Σημαντικά κοιτάσματα κύρια στην Β. Ελλάδα που βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης.

Το Φεβρουάριο του 2008 εκδηλώνεται η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση η οποία περνώντας στην πραγματική οικονομία, παρασύρει τα πάντα, αφήνοντας σοβαρό αρνητικό αποτύπωμα στη διεθνή ανάπτυξη.

Για πρώτη μετά από μία μακρά περίοδο θετικών ρυθμών ανάπτυξης, το 2009 η Ελληνική Οικονομία εισήλθε σε ύφεση. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν τόσο στην Ελληνική, όσο και στη διεθνή οικονομία επηρέασαν σημαντικά το εμπόριο των μεταλλευτικών-μεταλλουργικών προϊόντων που σε συνδυασμό με την καθίζηση του κατασκευαστικού κλάδου, οδήγησαν σε μείωση της δραστηριότητας του μεταλλευτκού-εξορυκτικού κλάδου στην χώρα μας.

Σημαντικό ρόλο στην συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας του Κλάδου, έπαιξε και η προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε να υπάρξει μείωση αποθεμάτων, τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τους πελάτες τους, ώστε να αντιμετωπισθούν τα αυξημένα προβλήματα ρευστότητας που παρατηρήθηκαν.

Αναλυτικότερα, σ΄ ότι αφορά τα μεταλλευτικά–μεταλλουργικά προϊόντα καταγράφηκε σημαντική μείωση παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου και σιδηρονικελίου η οποία έφτασε  σε ιστορικά χαμηλά, με βασική αιτία τη χαμηλή ζήτηση και τις μειωμένες τιμές, παρασύροντας πτωτικά την εγχώρια παραγωγή βωξίτη και την εξόρυξη των σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων. Σημαντικές μειώσεις παραγωγής είχαν επίσης τα μαγνησιακά προϊόντα όπως και τα συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου, κλπ.

Η μείωση δραστηριοτήτων όπως της χαλυβουργίας, των κατασκευών, της οικοδομής, και των λιπασμάτων, ήταν οι βασικές αιτίες αυτής της παρατηρούμενης σημαντικής μείωσης στον τομέα των μεταλλευμάτων και των μετάλλων.

Ανάλογα επλήγησαν και τα βιομηχανικά ορυκτά που επηρεάστηκαν σημαντικά από τη οικονομική κρίση, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση παραγωγής και πωλήσεων.

Τα αδρανή δομικά υλικά, κλάδος που συνδέεται άμεσα με την εγχώρια ζήτηση, συνέχισαν για τρίτη συνεχή χρονιά να βρίσκονται σε καθοδική τροχιά με δεδομένη την μεγάλη κρίση που πλήττει την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα η οποία επιδεινώθηκε σημαντικά με την οικονομική κρίση της χώρας. Εκτιμάται ότι το 2009, σημειώθηκε μείωση της ζήτησης αδρανών υλικών κατά 25% έναντι του 2008.

Ομοίως, για ίδιους λόγους, επηρεάστηκαν και τα μάρμαρα με περιορισμένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό (διεθνής κρίση οικοδομικού τομέα, έντονος διεθνής ανταγωνισμός).

Η εγχώρια παραγωγή ενεργειακών ορυκτών (λιγνίτης) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Από το τέλος του 2009 και εντονότερα το 2010 εμφανίζονται προοπτικές ανάκαμψης του κλάδου διεθνώς, λόγω της κλιμακούμενης αύξησης στη ζήτηση των πρώτων υλών. Τα προϊόντα που απευθύνονται στις αγορές του εξωτερικού εκτιμάται ότι θα ανακτήσουν το χαμένο έδαφος του 2009. Αντίθετα αυτά που προορίζονται στην εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα προς τον κατασκευαστικό τομέα θα αντιμετωπίσουν τις έντονες συνέπειες της εγχώριας κρίσης.

Οι εταιρείες μέλη  του ΣΜΕ, παρά το προβληματικό 2009, ακολουθώντας επιτυχημένες πρακτικές βελτίωσης λειτουργίας, περιορισμού κόστους και εύρεσης νέων αγορών για τα προϊόντα τους, κρατήθηκαν σε πολύ καλά παραγωγικά επίπεδα και με άθικτες παραγωγικές δομές που θα τους επιτρέψει να συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε πρώτες ύλες της διεθνούς αγοράς στο εγγύς μέλλον.

 

Περίοδος 2010 - 2012

Το 2010 αποτελεί μία έντονα αρνητική χρονιά για τη χώρα με τεράστιες συνέπειες σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Τα χρόνια προβλήματα και οι πάσης φύσεως παθογένειες, οδήγησαν την Ελλάδα στα όρια της χρεοκοπίας. Η χώρα εντάσσεται σε μηχανισμό διάσωσης και ξεκινά μία περίοδος συνεχών ανατροπών. Τα αναγκαστικά μέτρα που λαμβάνονται για να τιθασεύσουν τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείματα και το δημόσιο χρέος, οδηγούν την οικονομία σε μεγάλη ύφεση, αφήνοντας βαθιά σημάδια μείωσης της ενεργούς ζήτησης, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και έντονο κλίμα απαισιοδοξίας στην κοινωνία.
Συνέπεια αυτών, η δημιουργία σοβαρότατων προβλημάτων χρηματοδότησης και ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η παντελής απουσία συνθηκών δημιουργίας επενδύσεων και προοπτικών ανάπτυξης.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή και γενικά η παγκόσμια οικονομία επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξής της σε σχέση με την καθίζηση του 2009. Η επιτάχυνση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης σε πρώτες ύλες και την βελτίωση των τιμών τους.
Ο συνδυασμός των ανωτέρω δύο συνθηκών, ύφεση στο εσωτερικό, ανάπτυξη στις αγορές εξωτερικού, είχε σαν αποτέλεσμα οι εξαγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, σε πρώτες ύλες και μεταλλεύματα να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση, επιστρέφοντας στα προ της διεθνούς κρίσης του φθινοπώρου του 2008 επίπεδα, ενώ οι δραστηριότητες που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά, να εμφανίσουν πολύ σημαντική κάμψη.

Το 2011 απετέλεσε για τον τόπο μία ακόμη πολύ άσχημη χρονιά που συγκρίνοντας την δύσκολα μπορεί να βρει κανείς, γυρίζοντας το χρόνο αρκετές δεκαετίες πίσω. Η οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, ενώ έντονα δοκιμάζεται το πολιτικό σύστημα και η κοινωνική συνοχή της χώρας. Φαινόμενα κρίσης όμως υπάρχουν ή διαφαίνονται αλλού εντονότερα, αλλού με μικρότερη ένταση σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζοντας τη συνοχή της όπως και τις λαμβανόμενες αποφάσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο.

Σ’ ότι αφορά τον κλάδο της εξορυκτικής βιομηχανίας, η βαθιά ύφεση έχει επηρεάσει τραγικά τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα τα οποία απευθύνονται στην εσωτερική αγορά (αδρανή, μάρμαρα, τσιμέντο, ένα τμήμα βιομηχανικών ορυκτών) ενώ τα προϊόντα που απευθύνονται στη διεθνή αγορά εμφανίζουν καλά αποτελέσματα. Οι εξαγωγές του κλάδου το 2011 πηγαίνουν καλά, με σχετικές αυξήσεις τιμών και ζήτησης σε σχέση με το 2010.

Το 2012 βαθαίνει ακόμη περισσότερο η εθνική οικονομική κρίση, ενώ εμφανίζονται σημάδια κάμψης ζήτησης και τιμών στις πρώτες ύλες με κύριες αιτίες τη διαφαινόμενη ύφεση ή στασιμότητα σε πολλές οικονομίες της Ε.Ε., την κρίση σε μεγάλα βιομηχανικά κράτη όπως π.χ. Ιταλία και Ισπανία, τα μη εμφανή στοιχεία ανάκαμψης της οικονομίας των ΗΠΑ και την αποθέρμανση της οικονομίας Κίνας. Αποτέλεσμα αυτών είναι, εκτός των άλλων, οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές των μετάλλων που επηρέασαν και την ελληνική μεταλλεία-μεταλλουργία.

Άλλο βασικό χαρακτηριστικό της εποχής, αποτελεί η δυσβάσταχτη αύξηση του κόστους ενέργειας για πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες (όπως και στην Ελλάδα), που τις οδήγησε σε υπολειτουργία ή κλείσιμο, με αντίστοιχες επιπτώσεις και στη ζήτηση Ο.Π.Υ. Λόγω της τεράστιας εσωτερικής οικονομικής κρίσης, οι εταιρείες παραγωγής αδρανών/δομικών υλικών, παλεύουν για την επιβίωσή τους. Αντίθετα, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, αντιμετώπισαν με επιτυχία ένα ακόμη δύσκολο έτος.

Κάντε click στο εξώφυλλο παρακάτω για περισσότερα

exofyllo-omilia-kabalopoulos

 

Πίνακας 1 - Παραγωγές

Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εμπλουτισμού,
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλ. τόνους)

ΠΡΟΪΟΝ 2000 2001 2002 2003
1. Αλουμίνα ένυδρη 690 710 750 763
2. Αλουμίνιο 168 163 165 166
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης- Δολομίτης κατ. 176 198 160 170
4. Ασβεστολιθικά αδρανή μελών ΣΜΕ 27.000 28.000 30.000 29.000
5. Άστριοι (τελικά προϊόντα) 72 80 85 81
6. Ατταπουλγίτης - - - -
7. Βωξίτης 1.988 2.052 2.492 2.418
8. Γύψος 801 809 890 933
9. Δίπυρος μαγνησία 34 30 46 44
10. Ζεόλιθος 8 3 6 6
11. Καολίνης 23 38 41 40
12. Καυστική μαγνησία 110 113 105 97
13. Κίσσηρις 852 802 870 893
14. Λευκόλιθος 443 483 480 390
15. Λιγνίτης 64.000 66.000 70.550 69.340
16. Μάρμαρα προϊόντα από εξόρυξη 2.800* 2.821 1.897 2.158
17. Μάρμαρα όγκοι 500* 525 468 583
18. Μικτά θειούχα - - - -
19. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα - - - -
20. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.149 1.258 1.057 1.157
21. Μπεντονίτης ενεργοποιημένος 851 835 825 842
22. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 17 18 19 18
23. Νικελιούχα σιδ/τα 2.395 2.198 2.657 2.632
24. Ολιβίνης - - - -
25. Περλίτης (ορυκτός) 817 840 838 1.053
26. Περλίτης κατεργασμένος 550 550 570 580
27. Ποζολάνη 936 1.308 1.300 1.383
28. Πυρίμαχες μάζες 24 25 23 24
29. Πυριτικό 111 153 188 134
30. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 13 11 14 16
31. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 16 9 18 20

 * κατ' εκτίμηση


Πίνακας 2 - Παραγωγές

Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εμπλουτισμού,
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλ. τόνους)

ΠΡΟΪΟΝ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Αλουμίνα ένυδρη 786 782 780 789 807,5 796 785 809.7 784
2. Αλουμίνιο 166 165 164,5 168 162,3 129 137 165.15 165
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης- Δολομίτης κατ. 181 200 250 350 500 600 450 400 380*
4. Ασβεστολιθικά αδρανή μελών ΣΜΕ 26.000 31.317 30.500 33.000 32.700 27.000 21.000 15.100 13.368
5. Άστριοι (Τελικά προϊόντα) 79 99 56 38 35,7 27,12 23.05 10.2 -
6. Ατταπουλγίτης 4 7 7 7 25 28 30 34 19
7. Βωξίτης 2.444 2.495 2.194 2.128 2.174 1.935 1.902 2.324 1.816
8. Γύψος 912 915 900 940 900 580 470 587 746
9. Δίπυρος μαγνησία 46 67 51 42 46,7 51,8 63.9 39 22.79
10. Καολίνης 44 44 40 40 - - - - -
11. Καυστική μαγνησία 86 73 69 72 70,5 57,5 67 58 54.5
12. Κίσσηρις 835 852 801 838 828 381 413 469 386
13. Λευκόλιθος 413 410 373 340 396,5 326,3 400 392 281
14. Λιγνίτης 71.900 69.064 64.100 66.100 65.000 64.000 53.600 58.400 62.368
15. Μάρμαρα προϊόντα από εξόρυξη 1.738 1.500 1.790 1.690 1.500* 950* 1.280 1.408 1.500*
16. Μάρμαρα όγκοι 362 398 420 440 430 300* 400 470 500*
17. Μικτά θειούχα  -  - 180 214 272 231 236 220 233
18. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα  -  - 69 144 82 60 58 58 50
19. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.100 1.125 1.166 1.342 1.580 750 1.250 1.250 1.300
20. Μπεντονίτης ενεργοποιημένος 856 880 962 1.113 1.262,8 850 1.020 900 730
21. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 18 19 18 18,67 16,6 8,3 13.96 18.53 18.63
22. Νικελιούχα σιδ/τα 2.485 2.776 2.320 2.367 2.262 1.398 1.942 2.236 2.306
23. Ολιβίνης     35 40 40 33,3 25 32 29
24. Περλίτης (ορυκτός) 1.067 1.075 1.049 1.100 1.000 700 760 720 680
25. Περλίτης κατεργασμένος 630 600 700 650 600 450 480 420 345
26. Ποζολάνη 1.268 1.459 1.525 1.520 1.059 830 540 300 285
27. Πυρίμαχες μάζες 24 26 30 31 22,6 31,6 36.3 45 44.13
28. Πυριτικό 93 113 110 52 52,5 38 6 1.7 -
29. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 16 15 14 15 16,2 14,3 12.130 8.2 -
30. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 13 9 25,7 15 19,6 10 16.35 23.8 24.2

 * κατ' εκτίμηση

 

Πίνακας 3 - Πωλήσεις

Μεταλλευμάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, Εμπλουτισμού,
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2002 2003
1. Αλουμίνα 78.041 70.401
2. Αλουμίνιο 275.934 243.676
3. Ανθρακικό ασβέστιο- Τάλκης - Δολομίτης 10.810 12.800
4. Άστριοι εμπλουτισμένοι 2.595 2.395
5. Ατταπουλγίτης - -
6. Βωξίτης 64.800 59.700
7. Γύψος 4.272 4.385
8. Δίπυρος μαγνησία 8.817 7.617
9. Ζεόλιθος 415 -
10. Καολίνης 626 630
11. Καυστική μαγνησία 16.239 13.000
12. Κίσσηρις 7.519 7.256
13. Λευκόλιθος 1.676 1.488
14. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) 4.541 5.952
15. Μάρμαρα όγκοι 46.100 62.200
16. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα - -
17. Μπεντονίτης (ορυκτός) 600 1.174
18. Μπεντονίτης ενεργοποιημένος 51.800 51.000
19. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 149.800 159.097
20. Ολιβίνης - -
21. Περλίτης (ορυκτός) 1.915 1.810
22. Περλίτης κατεργασμένος 24.061 25.200
23. Ποζολάνη 4.950 4.120
24. Πυρίμαχες μάζες - -
25. Πυριτικό 1.572 1.150
26. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 1.398 1.293
27. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 2.017 2.223
ΣΥΝΟΛΟ 760.488 738.567

 * κατ' εκτίμηση

 

 

Πίνακας 4 - Πωλήσεις

Μεταλλευμάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, Εμπλουτισμού,
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. Αλουμίνα 90.997 99.372 123.000 106.754 106.199 91.408 113.039 120.000
2. Αλουμίνιο 261.607 278.962 348.000 376.061 328.464 193.017 256.536 339.000
3. Ανθρακικό ασβέστιο- Τάλκης - Δολομίτης 19.000 22.000 23.000 30.200 38.700 43.000 38.000 28.000*
4. Άστριοι εμπλουτισμένοι 2.019 1.576 1.373 1.500 1.455 1.339 872 428
5. Ατταπουλγίτης - 600 800 1.000 1.500 1.688 2.000 2.650
6. Βωξίτης 70.724 79.172 74.832 79.978 84.059 59.517 66.191 71.166
7. Γύψος 4.560 4.600 4.550 4.770 4.800 3.480 2.791 3.639
8. Δίπυρος μαγνησία 8.712 12.048 11.811 13.805 7.266 7.265 10.608 12.504
9. Ζεόλιθος - - - - - - - -
10. Καολίνης 660 704 640 335 - 11.583 13.002 13.216
11. Καυστική μαγνησία 11.952 8.933 8.759 13.084 11.583 4.250 5.234 3.862
12. Κίσσηρις 5.989 6.495 6.613 7.626 6.898 892 1.043 1.464
13. Λευκόλιθος 1.568 1.533 1.394 1.485 892 - - -
14. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) 7.500 6.026 5.100 978 1.000 61.700 65.050 72.700
15. Μάρμαρα όγκοι 37.600 47.427 50.700 59.300 56.000* 38.000 38.000 38.000
16. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα  - 40.000 41.125 58.000 45.800 660 600 470
17. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.100 1.100 800 800 900 51.907 70.100 69.400
18. Μπεντονίτης ενεργοποιημένος 58.000 58.500 60.900 67.000 76.900 230.127 229.545 299.545
19. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 216.256 287.185 324.717 502.375 255.000 1.080 910 1.100
20. Ολιβίνης  -  - 1.157 1.225 1.230 2.688 2.232 2.587
21. Περλίτης (ορυκτός) 1.800 2.100 2.100 2.700 3.000 33.250 33.500 36.150
22. Περλίτης κατεργασμένος 29.610 33.010 35.500 35.200 39.400 3.340 2.700 2.100
23. Ποζολάνη 5.544 6.465 5.293 5.353 5.189 7.989 9.259 12.504
24. Πυρίμαχες μάζες 5.258 6.404 7.346 7.975 9.561 511 77 2
25. Πυριτικό 901 1.008 1.000 472 752 1.271 822 476
26. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 1.129 1.406 1.207 1.440 1.382 1.626 1.662 1731
27. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 1.540 2.198 3.181 3.058 1.761 1.626 1.665 1731
ΣΥΝΟΛΟ 844.026 1.008.824 1.144.898 1.382.474 1.089.691 851.300 963.776 1.132.694

* κατ' εκτίμηση


 

Πίνακας 5 - Εξαγωγές

Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εμπλουτισμού,
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2000 2001 2002 2003
1. Αλουμίνα ένυδρη 80.843 80.670 77.260 68.995
2. Αλουμίνιο 148.865 128.215 110.374 95.034
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης- Δολομίτης 2.700 4.500 4.839 5.320
4. Άστριοι 995 1.492 1.202 922
5. Ατταπουλγίτης - - - -
6. Βωξίτης 30.269 29.749 28.400 25.700
7. Γύψος 276 246 252 650
8. Δίπυρος μαγνησία 4.713 5.456 7.900 6.650
9. Ζεόλιθος 332 150 100 -
10. Καολίνης 103 - 50 -
11. Καυστική μαγνησία 14.507 14.926 15.538 12.244
12. Κίσσηρις 6.067 5.618 5.367 5.385
13. Λευκόλιθος 1.158 1.139 1.260 985
14. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) - - 1.609 3.026
15. Μάρμαρα όγκοι 14.437 14.273 17.491 24.107
16. Μπεντονίτης (ορυκτός) - 330 550 1.094
17. Μπεντονίτης ενεργοποιημένος 48.100 52.500 51.000 49.900
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 157.149 122.700 149.800 159.097
19. Περλίτης (ορυκτός) 504 890 1.800 1.810
20. Περλίτης κατεργασμένος 13.441 14.377 23.761 24.600
21. Ποζολάνη - - 135 56
22. Χαλαζίας 303 506 660 414
23. Χουντίτης- Υδρομαγνησίτης 1.777 1.466 1.937 2.118
ΣΥΝΟΛΟ 526.539 479.854 501.285 488.107

 * κατ' εκτίμηση

 

Πίνακας 6 - Εξαγωγές

Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εμπλουτισμού,
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. Αλουμίνα 89.887 97.952 120.000 106.497 105.675 57.309 87.286 108.000
2. Αλουμίνιο 99.946 109.815 153.000 171.302 151.284 89.114 139.579 222.000
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης- Δολομίτης 13.000 14.000 14.400 20.820 24.500 25.800 23.000* 19.800
4. Άστριοι 858 187 189 270 254 254 103 55
5. Ατταπουλγίτης - 480 640 800 1.300 1.463 1.720 1.950
6. Βωξίτης 36.051 41.887 36.872 42.595 45.400 23.649 28.257 28.495
7. Γύψος 640 425 660 416 400* 300* 361 1.215
8. Δίπυρος μαγνησία 7.775 10.818 10.674 12.465 5.762 5.762 9.295 11.889
9. Καολίνης - - - - - - - -
10. Καυστική μαγνησία 11.046 8.327 8.019 11.837 11.014 11.014 12.108 11.662
11. Κίσσηρις 4.099 4.400 3.839 5.079 4.758 2.307 3.767 2.660
12. Λευκόλιθος 1.151 1.164 1.000 1.002 483 482 632 1.009
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) 3.400 2.515 2.500 - - - - -
14. Μάρμαρα όγκοι 21.093 20.789 27.470 30.498 27.904 31.263 43.700 52.890
15. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα   40.000 41.125 58.000 45.800 38.000 38.000 38.000
16. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.000 1.000 700 700 800 500 500 300
17. Μπεντονίτης ενεργοποιημένος 56.300 57.500 59.800 66.000 75.100 50.818 69.750 69.194
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 216.256 287.185 324.717 502.373 255.000 230.127 229.545 300.000
19. Ολιβίνης     - - - 540 550 385
20. Περλίτης (ορυκτός) 1.800 2.100 2.100 2.700 3.000 2.400 2.232 2.837
21. Περλίτης κατεργασμένος 26.040 27.010 29.500 29.200 34.200 30.140 31.150 34.408
22. Ποζολάνη - - - - - - - -
23. Πυρίμαχες μάζες 5.014 6.162 6.812 7.362 8.865 7657 8.740 11.889
24. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 483 445 262 165 155 155 54 30
25. Χουντίτης- Υδρομαγνησίτης 1.528 1.476 1.960 2.481 1.278 1620 1.541 1.578
ΣΥΝΟΛΟ 597.367 735.637 846.239 1.072.562 802.932 610.674 731.870 920.247

* κατ' εκτίμηση