Χουντίτης

Ο χουντίτης είναι ένα ανθρακικό ορυκτό με χημικό τύπο CaMg3(CO3)και μέση σύσταση CaO:15,88%, MgO: 34,25%, CO2: 49,87%.

Σχηματίζει ρομβοεδρικούς κρυστάλλους και κρυσταλλώνεται στο τριγωνικό κρυσταλλικό σύστημα,

Ιδιότητες και χρήσεις χουντίτη

Ο χουντίτης παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίας και υψηλή μηχανική αντοχή και χαρακτηρίζεται από μεγάλη λευκότητα. Οι ιδιότητες αυτές, τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση στα ελαστικά και στα πλαστικά μαζί με τον υδρομαγνησίτη, ως επιβραδυντή φλόγας και πληρωτικό, στις κόλλες ως βελτιωτικό των ρεολογικών χαρακτηριστικών τους, στα κεραμικά και στη χαρτοβιομηχανία ως πληρωτικό.

huntite huntite_crystal_structure huntite_sem
 Χουντίτης  Κρυσταλλική δομή χουντίτη Κρύσταλλοι χουντίτη από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης

Παρουσία κοιτασμάτων χουντίτη στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, χουντίτης έχει σχηματιστεί σε λιμναίους σχηματισμούς της λεκάνης της Κοζάνης (Λεύκαρα). Οι συγκεντρώσεις χουντίτη-υδρομαγνησίτη επικρατούν στο ΝΑ τμήμα της λεκάνης, όπου Μεσοζωικοί δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες αποτελούν το υπόβαθρο.

Παραγωγή και εξαγωγές χουντίτη

Η  παραγωγή χουντίτη γίνεται σε δύο ορυχεία από την εταιρία ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (του ομίλου SIBELCO EUROPE Minerals Plus). Στο εργοστάσιό της κοντά στα Λεύκαρα Κοζάνης η εταιρία επεξεργάζεται το εξορυσσόμενο υλικό από το γειτονικό ορυχείο και παράγει ένα τελικό προϊόν το περισσότερο του οποίου εξάγεται. Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι µίγµα χουντίτη – υδροµαγνησίτη σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα, µε κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα πολυµερή, ως επιβραδυντικό πυρός (flame retarded), ως εκτατικό (extender) του TiO2 στις βιοµηχανίες χρωµάτων και ως υλικό επικάλυψης στη χαρτοποιϊα. Όλη η παραγωγή του ακατέργαστου χουντίτη και το 80% του κατεργασμένου εξάγεται. Μόνο μια εγχώρια χαρτοβιομηχανία χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες αυτού του υλικού ως πληρωτικό. Οι τιμές του χουντίτη κυμαίνονται από 40 €/t (ακατέργαστος) έως 300 €/t (επεξεργασμένος). Τα ενδεικτικά αποθέματα χουντίτη στα Λεύκαρα Κοζάνης είναι 4 εκατ. τόνοι. Η παραγωγή πρώτης ύλης Χουντίτη τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται απο 19.000 έως 24.000 τόνους.