Κίσσηρις

elafropetraΧαρακτηριστική φωτογραφία ελαφρόπετρας
(πηγή http://www.geo.auth.gr )

Η κίσσηρις (ή ελαφρόπετρα) είναι ηφαιστειακό πέτρωμα όξινης σύστασης (πλούσιο σε SiO2), χηµικά αδρανές, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλου πορώδους. Χρησιµοποιείται ως δομικό υλικό για την παραγωγή ελαφροβαρών δοµικών στοιχείων, ελαφροσκυροδέµατος κλπ, σε γεωτεχνικά έργα (εξυγίανση χαλαρών εδαφών, κατασκευή λιµένων κ.α.), στις καλλιέργειες (υπόστρωµα υδροπονικών καλλιεργειών, βελτιωτικό εδαφών, κ.α) και σε αρκετές άλλες βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Τυπική Χημική σύσταση ελαφρόπετρας

SiO2

72%

 

CaO

1,45%

Al2O3

13%

 

Fe2O3

1,1%

K2O

4,3%

 

MgO

0,32%

Na2O

3,4%

 

SO3

0,03%

 

Η ελαφρόπετρα στην Ελλάδα παράγεται εξ ολοκλήρου στο ορυχείο της νησίδας Γυαλί. Εκεί δραστηριοποιείται η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατοµική, η οποία παραµένει επί σειρά ετών η πρώτη εξαγωγική εταιρία ελαφρόπετρας παγκοσµίως.

 

 

oryxeio-kisshrisΕνεργό ορυχείο κίσσηρις (ελαφρόπετρας)
στο νησί Γυαλί κοντά στη Νίσυρο

Πώς λειτουργεί το ορυχείο ελαφρόπετρας στο Γυαλί:
(http://www.lava.gr/whoweare/facilities/mine-pumice-Giali/ )


1. Εξόρυξη
Αρχικά γίνεται αποκάλυψη του κοιτάσματος από τους υπερκείμενους άγονους γεωλογικούς σχηματισμούς (8-25m). Στη συνέχεια γίνεται η εξόρυξη με προωθητές και το εξορυγμένο υλικό μέσω μεταφορικών ταινιών οδηγείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.


2. Επεξεργασία
Η επεξεργασία συνίσταται στην κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού σε κύκλωμα στατικών και δονητικών κοσκίνων και τη θραύση μικρού μέρους σε σπαστήρες.


3. Απόθεση
Τα τελικά προϊόντα (ελαφρόπετρα διαφορετικής κοκκομετρίας) αποτίθενται με μεταφορικές ταινίες σε υπαίθριους σωρούς από όπου, πάλι μέσω τεχνητών τούνελ και μεταφορικών ταινιών, παραλαμβάνονται και φορτώνονται στα πλοία με προορισμό τους πελάτες.

Η παραγωγική ικανότητα του ορυχείου αγγίζει τους 1.000.000 τόνους ανα έτος, ενώ διαθέτει ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων χωρητικότητας έως 27.000 τόνους και ρυθμό φόρτωσης 1.000 τόνους ανα ώρα.

Η εξόρυξη ελαφρόπετρας, η παραγωγή και εμπορία κοκκομετρικών κλασμάτων αυτής και η φόρτωση φορτηγών πλοίων χύδην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.