Αμίαντος

Αμίαντος (αγγλ. asbestos) είναι ομάδα διαφορετικών πυριτικών ορυκτών με κοινό χαρακτηριστικό την ινώδη μορφή τους. Διακρίνεται, κυρίως, σε δύο τύπους, τον σερπεντινικό -χρυσοτιλικό, Mg6Si4O10(OH)8- και τον αμφιβολικό (Mg7Si8O22(OH)4) που αποτελέιται από ποικιλία αμφιβόλων. 

 chrysotile  Crocidolite asbestos SEM
Σερπεντινικός (χρυσοτιλικός) αμίαντος   Αμφιβολικός αμίαντος (κροκιδόλιθος) Ίνες αμιάντου στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης

  

asbestos home

 

Χρήσεις αμίαντου

Η ευρύτατη χρήση του χρυσοτιλικού αμιάντου οφείλεται, κυρίως, στο ότι έχει ισχυρές και εύκαμπτες ίνες. Επίσης στο ότι είναι καλός θερμικός και ηλεκτρικός μονωτής, δεν αναφλέγεται, δεν διαβρώνεται και δε φθείρεται. Ο αμίαντος με μακριές ίνες χρησιμοποιείται στην κατασκευή διαφόρων υφασμάτων, ενώ ο αμίαντος με κοντές ίνες στην κατασκευή, κυρίως, πλαστινών σωλήνων και οικοδομικών υλικών, με ανάμειξη τσιμέντου. Οι συχνότερες μορφές εφαρμογών αμιάντου είναι το αμιαντοτσιμέντο, ο ψεκασμένος αμίαντος, μόνωση από αμίαντο, μονωτικές αμιαντόπλακες και πλακάκια δαπέδου, ο υφασμένος αμίαντος.

 


parousia-kitasmatosΟ αμίαντος είναι επικίνδυνος για την υγεία
Ο αμίαντος είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία, όταν βρίσκεται σε εσπνεύσιμη μορφή. Η εισπνοή ινών αμιάντου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες των πνευμόνων (αμιάντωση, καρκίνος, μεσοθηλίωμα) και γι αυτό το λόγο κατ΄ εφαρμογή του ΦΕΚ 1045Β και του Π.Δ. 212/2006 απαγορεύθηκε στην Ελλάδα η χρήση του.

Παρουσία κοιτασμάτων αμίαντου στην Ελλάδα
Εμφανίσεις αμιάντου βρίσκονται στην βόρεια Ελλάδα, Κοζάνη (χρυσοτιλικός αμίαντος), Δράμα, Σέρρες, Ροδόπη, Κιλκίς. 

Εξόρυξη και παραγωγή αμίαντου
Το μεταλλείο χρυσοτιλικού αμιάντου στο Ζιδάνι Κοζάνης (ΜΑΒΕ), παρήγαγε από το 1981 έως το 2000. Από το 2001 γίνονται μόνο εργασίες ανάπλασης.